niedziela, 26 lutego 2017

Nasza praca nagrodzona!




W dniu 25.II.2017 roku, w jordanowskim Ratuszu odbyło się 38. Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, w czasie którego – cytując protokół z Zebrania:

W kolejnym punkcie programu Zebrania nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczenia Zasłużony Dla Ziemi Jordanowskiej Pani Agnieszce Mroszczak z Banku Spółdzielczego w Jordanowie za owocną współpracę i pomoc ze strony tej instytucji. Następnie wręczono podziękowania za pracę pt. „Jordanowskie miejsca pamięci – Mały przewodnik” (Bielsko-Biała 2016) Pani Wiktorii Leśniakiewicz, Pani Katarzynie Wilczak (za treść) i Panu Robertowi Leśniakiewiczowi (za zdjęcia i materiały graficzne), za które swe honoraria przekazali oni na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej.


Należy tu nadmienić, że w Zebraniu udział wzięli: przedstawiciel Senatu RP - senator Andrzej Pająk, starosta suski - Pan Józef Bałos oraz Pan Marek Haber, pani burmistrz miasta Jordanowa - Pani Iwona Bilska, Pani Agnieszka Mroszczak, Pan Bogusław Nosidlak, dr Grzegorz Miśkiewicz, Pani Małgorzata Bednarz, Pan Robert Wodziak i oczywiście ks. kan. Paweł Gunia, a zatem wyróżnienie to ma swoją wysoką rangę na lokalnym szczeblu naszej Małej Ojczyzny.  

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Promocja małego przewodnika




W niedzielne popołudnie 21 sierpnia br., w Galerii Pod Basztą miało miejsce ciekawe wydarzenie kulturalne w naszym mieście. Została dokonana prezentacja opracowania Pań Wiktorii Leśniakiewicz i Katarzyny Wilczak pt. „Jordanowskie miejsca pamięci – mały przewodnik” (Jordanów 2016) w którym opisano i pokazano co bardziej i mniej znane miejsca wiążące się z osobami i wydarzeniami historycznymi. 


Obie Autorki w swych wystąpieniach opowiedziały o inspiracji do napisania tego przewodnika, a która wyniknęła ze szkolnego projektu edukacyjnego, przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Wysokiej k./Jordanowa. Projekt ten polegał na dotarciu i zapoznaniu się przez uczniów z historią miejsc zasługujących na pamięć w rejonie miasta i gminy Jordanów. Tak właśnie powstał pomysł przewodnika.


 Autorki podkreśliły także i to, że przewodnik ten powstał z pobudek patriotycznych i – co może jest w tym najważniejsze – by czas i niepamięć nie zatarły pamięci o tych osobach, miejscach i wydarzeniach. Pamięć ludzka jest ulotna, zawodna i łatwo ulega różnym wpływom, które ją zaciemniają, zmieniają czy wręcz wypaczają, nadając wydarzeniom inny – czasami nawet przeciwstawny sens. 


No i patriotyzm lokalny. Nasza Mała Ojczyzna ma się czym pochwalić i ma co pokazać. Dlaczego mamy być gorsi od Brytyjczyków, Francuzów czy Włochów? Dlaczego nie mamy być dumni z tego, co mamy, czego dorobiliśmy się przez te czterysta lat istnienia miasta? Uważam, że powinniśmy wreszcie przestać odczuwać jakiś kompleks niższości w stosunku do innych „ludów” Europy. I dlatego takie inicjatywy, jak obu Autorek należy popierać i promować w miarę naszych możliwości!


Obie autorki przekazały swe honorarium na rzecz Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, za co im bardzo serdecznie dziękujemy!


niedziela, 24 lipca 2016

Nowa książka o Jordanowie


W czerwcu bieżącego roku ukazała się praca dwóch autorek – Pani Wiktorii Leśniakiewicz i Pani Katarzyny Wilczak pt. „Jordanowskie miejsca pamięci – mały przewodnik”, wydany nakładem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej, Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej Inspiracja przy współfinansowaniu banku Spółdzielczego w Jordanowie. 

Praca ta obejmuje co bardziej znane miejsca pamięci naszego miasta i okolicy – wszak Jordanowszczyzna jest nader ciekawym historycznie miejscem, w której zamieszkiwali ludzie wielkiego formatu, którzy oddali naszemu miastu i tej ziemi swe życie, wiedzę i niejednokrotnie swe własne środki materialne… 

Nasze miasto i Ziemia Jordanowska to także dwie wojny światowe, epidemie i inne klęski elementarne, po których pozostały pomniki, groby i cmentarze. To walka o wolność z niemieckim okupantem. To pomniki żołnierskie i partyzanckie, które są czasami – niestety – dewastowane czy przysypywane śmieciami… 

Temu wszystkiemu jest poświęcona ta praca, która już jest dostępna dla Czytelników.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

200-lecie 3 Pułku Strzelców Konnych



W przeszły weekend miały miejsce obchody dwustulecia istnienia 3 PSK – które były zorganizowane przez Szwadron Toporzysko, KJK „Bór”. W piątek i sobotę odbyły się pokazy i zawody sprawnościowe.  


W niedzielę, 26.IV.2015 roku, na jordanowskim Rynku miała miejsce podniosła uroczystość patriotyczno-religijna związana z 200. rocznicą istnienia 3 Pułku Strzelców Konnych, który swe korzenie ma w kresowym Wołkowysku, a swój szlak bojowy chlubnie zapisał w wojnach z bolszewizmem i hitleryzmem, co przypomniał w kazaniu kapelan 3 PSK celebrujący to nabożeństwo.   


W samo południe miała miejsce Msza św. Polowa na Rynku, uroczysty Apel Poległych, odznaczanie zasłużonych, przekazanie tradycji 3 PSK batalionowi dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, defilada, a potem piknik na terenie ZS Chrobacze, gdzie znów miały miejsce pokazy sprawnościowe i występ orkiestry wojskowej.  


Niestety, jak na pięciotysięczne miasto, na Rynku zgromadziło się może 800 osób. No cóż – ludzie korzystali z pogody i uciekali za miasto, a młodzież – niestety – pracuje gdzieś w Europie i walczy o byt. Niejednokrotnie dla siebie i swych rodzin w Kraju… Poza tym podniosłość uroczystości zakłócali jacyś motocykliści ryczący i smrodzący swymi pojazdami. Ludzie śmiali się, że pewnie to są „Nocne Wilki”…    


Pogoda dopisała i w czasie głównych uroczystości na Rynku nie przeszkodziła deszczem, który spadł późnym popołudniem. A oto garść zdjęć z tej imprezy:




















czwartek, 16 października 2014

Dzień Edukacji Narodowej


W dniu 10.10.2014 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji w naszej szkole. To podniosły i za razem radosny dzień dla Nas wszystkich, którzy się w niej uczymy i pracujemy.


Aby umilić, oraz wnieść iskierkę żartobliwej refleksji w tym dniu, Kółko Historyczne we współpracy z Panią L. Teper i Panem Z. Bednarczykiem przygotowali krótki, acz treściwy program artystyczny, który ściśle nawiązywał do naszego święta. Z uczniem Kowalskim i wywołanym przez Niego (oczywiście przez potarcie cudownej lampy Alladyna) Duchem Oświaty, przemierzaliśmy przez niemal wszystkie epoki zapoznając się z  istniejącym w każdej z nich systemem oświaty i wychowania. A jak było ono kiedyś surowe, naocznie przekonaliśmy się patrząc na egipskiego nauczyciela karcącego rózgą nieszczęsnego ucznia, który nie dość starannie  hieroglifami przepisał zadany tekst. Mały Montezuma za słabe postępy w nauce gorzko płakał przyrzekając poprawę trzymany nad ogniskiem podsycanym (jak to rozeźlony Pan Ojciec krzyczał) zielonym pieprzem. Była też pełna odwagi i determinacji Nawojka przeżywająca z bracią żakowską otrzęsiny. Był też i jakże trudny, pełen lęków i ryzyka mroczny czas zaborów. Poprawę w nauce obiecowała Zośka, której mama uświadamiała jak straśnie duzo dutków kośtuje nauka. Było też i o tym, że tak na prawdę to My współcześni jesteśmy beneficjentami nauki którą posiedli i przekazali nam starożytni, a My ją tylko przetwarzamy.







Dnia 13.10.1014 r. odbyła się poniekąd II część uroczystości.  Podejmowaliśmy  bowiem  Dostojnych Gości  - nauczycieli i dyrektorów  ze szkół naszej gminy, kuratorium i z Panem Wójtem na czele. Z Jego to rąk wyróżnieni nauczyciele odebrali nagrody, a my mieliśmy okazję po raz drugi wystąpić z naszą częścią artystyczną. Na koniec nasze koleżanki z kl. szóstej dały mini recital muzyki Podhala. I Szczęść Nam Boże. Przecież każdy z nas jest dla kogoś nauczycielem, jak też i uczniem. 

wtorek, 30 września 2014

Uczciliśmy 17 Września


W dniu 17.IX cała nasza szkolna społeczność uczciła pod pomnikiem tych Żołnierzy, którzy bronili naszych wschodnich granic. Tych, którzy wbrew rozkazowi naczelnego wodza podjęli nierówna walkę z wojskami Armii Czerwonej. Tych, których potem podstępnie wymordowano pod Kozielskiem, Ostaszkowem i Smoleńskiem, utopiono w Morzu Białym  i wielu innych miejscach na Wschodzie.